سمانه فدایی مشاهده دوره‌های موفقیت مدرس دوره‌های تخصصی موفقیت تمام جهان هستی مطیع شماو خواسته های شماست، فقط کافیست بخواهید تا به شما داده شود. شما هم جزیی از یک درصدی‌های درجه یک هستید که تصمیم بر تغییر زندگیتان گرفته اید درباره من بیشتر بدانید
دوره های تخصصی موفقیت

تمام دوره های دکتر سمانه فدایی بر اساس تجربیات واقعی می باشند

فایل‌های آموزشی و انگیزشی

هیچ‌کس به اندازه خودتان در تعیین مسیر زندگی مسئول نیست! بهترین‌های مسیرها را خودتان انتخاب کنید

چالش های سی روزه

خودتان را به مدت ۳۰ روز به چالش بکشید! با فضایی دوستانه در کنار هم گروهی ها

جلسات آنلاین هفتگی

هر هفته با چالش برانگیز ترین موضوعات جلسه آنلاین خواهیم داشت و در پایان به سوالات شما پاسخ می دهیم

نظرات دانش‌آموختگان

نظرات دانش‌آموختگان دوره‌های راه موفقیت دکتر سمانه فدایی

فهرست